BTL.nl: voor contact en informatie over de groene aannemer online

Bij BTL.nl vind je de meerwaarde die deze groene aannemer heeft te bieden online. Het werkterrein van BTL ligt natuurlijk buiten op de plek waar mens en natuur samen komen. Dit kan gaan over een groene speelplaats tot de monitoring van faunavoorzieningen rond de aanleg van een snelweg. BTL probeert in al deze verschillende projecten de meerwaarde van groen te tonen.  

Adviserend, uitvoerend en inspirerend werkzaam in groen

BTL werkt aan de meerwaarde van groen op drie terreinen Advies, Realisatie en de bomendienst. Elk gebied heeft zijn eigen experts en vakmensen die je kunnen bijstaan met de behandeling van verschillende vragen. Zo denkt BTL Advies mee over de monitoring van faunavoorzieningen bij de aanleg van en een nieuwe snelweg. BTL realisatie kan helpen bij de aanleg van een nieuwe daktuin. De bomendienst is gespecialiseerd in de vraagstukken rond bomenstad, de verzorging bij zieke bomen en de monitoring hiervan. 

Garantie voor meerwaarde in groen

Met welke afdeling van BTL  je ook werkt: er wordt gehandeld vanuit 5 kernwaarden en alles is voor een groenere wereld. Dit is ook de eerste kernwaarde waar BTL  garant voor staat : de meerwaarde creëren door groen op welke manier dan ook. Verder geeft BTL de garantie dat bij elk project ook er vanuit BTL een duidelijk aanspreekpunt is die bovendien altijd bereikbaar is. BTL wil de kennisbron van groen zijn. Daarom is de derde garantie dat je altijd een expert aan tafel hebt die weet waar hij of zij over praat. De vierde garantie is dat er wordt gedacht en gehandeld vanuit en naar toekomstgerichte oplossingen. Ten slotte  krijg je de garantie dat er geen meerwerk bij design en constructie is. Dus er zijn hier geen duidelijke offertes zonder verrassingen achteraf. Meer informatie en inspiratie over de meerwaarde van groen is te vinden op btl.nl.