Geschiedenis van boek drukken

Heb je er wel eens over nagedacht over hoe de wereld eruit zou zien als boek drukken nooit uitgevonden was? We zullen een levendige beeld voor je scheppen van hoe de wereld eruit zag voordat boek drukken mogelijk werd.

De gewone persoon was vroeger niks meer dan een slaaf. Ze moesten doen wat de rijken of de kerk zei en hadden weinig tot geen keuze. Ze kwamen dan ook nooit in opstand tegen de rijken en de adel tenzij de kerk dit wou.

Waarom zouden mensen dit accepteren?

Ze wisten gewoon niet beter. Ze konden niet lezen of schrijven. Ze geloofden wat geleerde mensen en de kerk hun vertelde. Ze moesten maar aannemen dat het allemaal klopte. Van de wereld en andere belangrijke dingen hadden ze weinig kennis. Ze konden dan ook geen kennis verwerven want boeken waren enkel voor de rijken. Boeken drukken kon niet waardoor boeken overgeschreven moesten worden, Hierdoor waren boeken heel duur en konden enkel de rijke mensen het kopen.

Dit veranderde uiteindelijk wel toen boeken drukken mogelijk werd. Mensen die het systeem oneerlijk vonden konden kennis verspreiden door boek drukken. Ze konden mensen over het systeem vertellen en waarom het niet klopte. Dit leidde uiteindelijk tot revoluties in verschillende landen.