Je privacy wordt nu nog beter beschermd door AVG wetgeving

AVG

Het kan je bijna niet ontgaan zijn, de invoering van de AVG op 25 mei 2018. Veel bedrijven zagen op tegen de invoering van deze nieuwe regelgeving, waarbij de privacy van personen nog belangrijker wordt. In de afgelopen jaren kwam deze privacy al vaker op de agenda, met de invoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de cookiewet. Zo was het voor websitehouders niet langer toegestaan om zonder toestemming van een bezoeker cookies op zijn of haar computer achter te laten. In dit artikel vertellen we je meer over de werking van deze AVG wet. Is je eigen organisatie al voorbereid op deze nieuwe regelgeving?

Cookies

AVG wet en de GDPR voor EU-lidstaten

Vaak is onduidelijk wat het verschil is tussen de AVG en de GDPR. De GDPR ging immers ook eind mei van kracht! GDPR is een afkorting voor General Data Protection Regulation, wat de algemene regelgeving bevat voor organisaties binnen EU-lidstaten en organisaties die producten aan consumenten binnen de EU leveren. Niet alle elementen van de GDPR staan 100% vast. Er zijn bepaalde vlakken, waaraan de EU-lidstaten hun eigen invulling mogen geven. Nederland doet dit met de AVG, die hierdoor op een aantal punten afwijkt van de regelgeving voor Belgische of Duitse bedrijven.

Persoonsgegevens

Controleer of je bedrijf aan de AVG voldoet

Wanneer je organisatie niet aan alle richtlijnen uit de AVG voldoet, betekent dit dat je het risico op een hoge boete loopt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) doet steekproefsgewijs onderzoek naar bedrijven en de manier waarop zij omgaan met de persoonlijke gegevens van medewerkers, klanten, enzovoorts. Het kan erg lastig zijn om je eigen organisatie te controleren, waardoor de hulp van een externe partij mogelijk wenselijk is. Er zijn verschillende partijen die deze hulp bieden, door een AVG scan of AVG audit uit te voeren. Zo weet je precies of je website AVG proof is.