Laat nu ook een security scan van uw organisatie maken

Security scan

Hoe veilig zijn de systemen binnen uw organisatie? Door een security scan uit te laten voeren, weet u het snel genoeg! Bij het inrichten van de systemen binnen uw organisatie, gaat u ervan uit dat deze systemen veilig en up-to-date zijn. Na verloop van tijd kunnen er echter belangrijke updates gemist worden, kunnen kwaadwillende hackers nieuwe tools hebben ontwikkeld om systemen aan te vallen, enzovoorts. Om te voorkomen dat uw organisatie het slachtoffer van zo’n aanval wordt, is het verstandig om uw systemen regelmatig op hun veiligheid te controleren. Het laten uitvoeren van een security scan kunt u aan verschillende online partijen overlaten.

Risico's

Diverse zoekgebieden bij een security scan

Tijdens de uitvoering van een security scan binnen organisaties, wordt er vaak naar verschillende gebieden van de organisatiestructuur gekeken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de applicaties die gebruikt worden, de veiligheid van het toegangssysteem van uw bedrijfspand, de beveiliging van uw netwerken, enzovoorts. Wanneer dergelijke elementen van uw organisatie niet goed ingericht en beveiligd zijn, kan dit vergaande gevolgen hebben. Een ethisch hacker kan u hier meer over vertellen en een beeld schetsen van de potentiële gevolgen van een inbraak.

Veiligheid

Pas uw organisatie aan op de nieuwe AVG wet

Eind mei van dit jaar ging de nieuwe AVG wet van kracht. Dit is de Nederlandse versie van de GDPR, de General Data Protection Regulation. Met deze nieuwe wetgeving zijn organisaties verplicht om de beveiliging van de data van haar gebruikers, consumenten en bezoekers te optimaliseren om de kans op een datalek te minimaliseren. Waar u denkt dit goed geregeld te hebben, blijken er mogelijk nog beveiligingslekken voor te komen. Door een security scan uit te laten voeren kunt u dit voor uw organisatie laten controleren. Zo kunt u tijdig maatregelen nemen, om boetes te voorkomen! Mocht u hier vragen over hebben of ondersteuning zoeken, dan adviseer ik u Seccure.